Rovaniemen Reumayhdistys » TIETOA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA

TIETOA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA

JÄRJESTÖTOIMINTA
Osallistumme Reumaliiton valtakunnallisiin projekteihin voimavarojen mukaisesti. Pyrimme pitämään yhteistyötä alueen muiden vammaisyhdistysten kanssa entiseen tapaan ja yhdistyksemme edustajat ovat mukana Vammais- ja Kansanterveysjärjestöt ry:ssä RoVaKa) ja Neuvokkaan neuvottelukunnassa. Olemme myös mukana muissakin vammaisjärjestöjen hankkeissa ja toiminnoissa. Yhdistyksessämme toimii tällä hetkellä Reumaliiton kouluttama kokemus-kouluttaja ja palveluasiamies.

EDUNVALVONTA JA TIEDOTTAMINEN
Pidämme yhteyttä Reumaliiton toimihenkilöihin ja luottamuselimissä toimiviin edustajiin sekä Rovaniemen Vammaisneuvostoon. Seuraamme yhteiskunnallista toimintaa ja pyrimme vaikuttamaan meitä koskeviin päätöksiin, jotta toimintaedellytyksemme eivät heikkenisi. Osallistumme valtakunnan tasolla järjestettäviin edunvalvontatapahtumiin. Alueellamme seuraamme reumahoidon nykytilan kehittymistä. Yhdistyksemme jäsen Pauli Niemelä toimii Reumaliiton valtuustossa Lapin maakuntaedustajana.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan paikallisen sanomalehden Lapin Kansan seurapalstalla ja paikallisradiossa sekä Reumalehdessä. Jäsenille lähetetään kerran vuodessa yhdistyksen oma jäsentiedote. Hallituksen jäseniltä voi tarvittaessa myös kysellä tietoja yhdistyksen toiminnasta.

JÄSENTOIMINTA
Uusia jäseniä pyrimme hankkimaan koko ajan tuomalla esiin omaa toimintaamme eri yhteis-työtahojen kautta. Pyrimme pitämään jäsenten tarpeiden mukaista toimintaa kiinnostavana. Reumaliiton aluesihteerin palveluita ja tukihenkilöpalveluita on saatavana edelleen puhelimitse tai omassa toimistossamme Kansankadulla. Huomioimme toiminnassa lasten, nuorten ja muiden jaostojen tarpeet tehtyjen aloitteiden pohjalta.

JAOSTOT

Fibromyalgiajaosto
Yhdistyksessä toimii fibromyalgiaa sairastavien yhteyshenkilö, joka koordinoi ja järjestää tarvittaessa kokoontumisia ja teemailtoja näitä sairauksia sairastaville. Yhdistys auttaa jaoston toimintaa voimavarojensa mukaan. Jaosto pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Sjögrenin syndroomajaostot
Jaoston jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa teemailtaan, jossa pyritään jakaman tietoa sairastuneille. Yhdistys auttaa jaostoa voimavarojensa mukaan. Jaosto pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

LIIKUNTA
Järjestämme liikuntaryhmiä entiseen malliin, jotta kaikki halukkaat löytäisivät itselleen sopivaa fyysistä aktiviteettia. Reumayhdistys järjestää viikossa kolme allasjumppavuoroa. Tässä pyrimme tekemään yhteistyötä muiden vammais-järjestöjen kanssa. Torstain aikuisten allasjumpparyhmä kokoontuu yhdessä Diabetes-yhdistyksen kanssa ja perjantain ryhmä yhdessä Sydänyhdistyksen kanssa. Keskiviikkona on yhteinen allasjumpparyhmä Astmayhdistyksen kanssa Lapin Urheiluopistossa. Erityisyhdistyksien kanssa on yhteinen keilavuoro Lapin Urheiluopistolla ja yhteinen kuntosalivuoro Kun-non Paikassa. Osallistumme tulevanakin vuonna kaupungin järjestämiin erityisjärjestöjen liikuntatapahtumiin. Teemme yhteistyötä Rovaniemen Terveys- ja sosiaalialan oppilaitoksen kanssa. Oppilaitoksen opiskelijat vetävät allasjumppia korvausta vastaan. Reumayhdistyksen jäseniä osallistuu myös KKI:n järjestämiin liikuntaryhmiin ko. oppilaitoksella. Tiistaisin on kaupungin uimahallin musiikkiliikuntasalissa bocciavuoro ja toimistolla tuolijumppa.

VIRKISTYSTOIMINTA
Virkistystoiminnan tarkoituksena on järjestää kerran kuukaudessa kerhotapaamisia eri teemoista ja retkiä mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan. Virkistystoiminnassa huolehditaan yhdistyksen varainhankinnasta järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia sekä osallistumalla vammaisten vaalikeräykseen.

KOULUTUS
Järjestö- ja tukitoimintaan osallistuville jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia taloudellisten resurssien puitteissa osallistua Reumaliiton tai muiden järjestöjen tai tahojen järjestämiin koulutuksiin, jotka tukevat tai liittyvät oleellisesti reumayhdistyksen toimintaan.

VARAINHANKINTA
Varoja yhdistys hankkii järjestämällä myyjäisiä, arpajaisia ja tanssiaisia, sekä anomalla julkisia avustuksia Rovaniemen kaupungilta ja Reumaliitolta. Vaalivuonna osallistutaan vammaisten vaalikeräykseen. Tärkeänä tulomuotona ovat myös jäsenmaksutulot, unohtamatta järkevää taloudenhoitoa.© Rovaniemen Reumayhdistys ry 2010.